Kt 2018-01-18

Atnaujinta09:42:37 AM GMT

RSS
Jūs esate čia: Aktualijos ATMINTINĖ DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO KLAIPĖDOS RAJONE

ATMINTINĖ DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO KLAIPĖDOS RAJONE

Vartotojo vertinimas: / 1
BlogiausiasGeriausias 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2009-03-26 sprendimu Nr. T11-127 patvirtino „Klaipėdos rajono išorinės reklamos įrengimo taisykles“.

                      Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

                      Iškaba – prie juridinio asmens ar juridinio asmens padalinio buveinės pastato pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimą, arba prie juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio fizinio asmens verslo vietos pateikta informacija, nurodanti juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio asmens verslo pobūdį (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir pan.). Iškaboje gali būti nurodytas prekių ar paslaugų ženklas, vėliava, emblema, individualia veikla besiverčiančio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris ar kita papildoma informacija (darbo laikas ir pan.);

                      Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.);

                      Trumpalaikė išorinė reklama – tai vienkartinė vienkartinė trumpalaikė (iki 1 mėnesio) įvykio, renginio, akcijos ir pan. išorinė reklama (pranešimas, kvietimas).

 

                      Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą (toliau – išorinė reklama), įrengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti seniūnijos, kurios teritorijoje numatoma įrengti reklaminį įrenginį (toliau – Seniūnija), nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimas (toliau-Leidimas) išduodamas 3-ejų metų laikotarpiui (išskyrus trumpalaikę reklamą).

                      Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti Leidimą, seniūnijai turi pateikti:

                      -prašymą išduoti Leidimą;

                      -išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz., iš kurių vienas lieka seniūnijoje), suderintą su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi.

                      Reklaminės veiklos subjektus išorinės reklamos įrengimo bei projektų rengimo ir jų derinimo klausimais konsultuoja Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

                      Reklaminės veiklos subjektas Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui privalo pateikti:

                      -paraišką su dokumentais, patvirtinančiais žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;

                      -nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

                      -juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją.

                      Išorinės reklamos įrengimo projektą turi sudaryti:

                      -turinys;

                      -titulinis lapas (objektas, užsakovas, projektuotojas, rangovas);

                      -aiškinamasis raštas;

                      - vietos fotonuotrauka, kurioje pažymėta reklama arba iškaba;

                      - spalvinis projektuojamo objekto sprendimas ir spalvų pavyzdžiai arba kodai;

                      - objekto laikiklių konstrukcinis sprendimas ir tvirtinimo mazgai;

                      - objekto tikslūs matmenys milimetrais.

                      Už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo bei Savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-43 patvirtintais „Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais“.    

.                     Asmenys, pažeidę šias Taisykles, traukiami administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2141 straipsnio 3 dalį. Bauda nuo 500 iki 1000 litų.

                      Taisykles ir Nuostatus galima rasti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

                      Dėl papildomos informacijos galima kreiptis:

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIUS- KLAIPĖDOS G. 2, GARGŽDAI, TEL.8 (46) 473060

                      Agluonėnų seniūnija- Priekulės g. 3, Agluonėnai, tel. 8 (46) 442334

                      Dauparų-kvietinių seniūnija-Žemaitės g. 10, Gargždai, tel. 8 (46) 466290

                      Dovilų seniūnija- Minijos g. 2, Dovilai, tel. 8 (46) 444146

                      Endriejavo seniūnija- Mokyklos g. 3, Endriejavas, tel. 8 (46) 445286

                      Gargždų seniūnija- Žemaitės g. 10, Gargždai, tel. 8 (46) 466222

                      Judrėnų seniūnija- Mokyklos g. 4, Judrėnai, tel. 8 (46) 442985

                      Kretingalės seniūnija- Klaipėdos g. 12, Kretingalė tel. 8 (46) 446431

                      Priekulės seniūnija- Klaipėdos g.14, Priekulė tel. 8 (46) 454280

                      Sendvario seniūnija- Slengai, tel. 8 (46) 489028

                      Veiviržėnų seniūnija- Laisvės g. 4, Veiviržėnai, tel. 8 (46) 459244

                      Vėžaičių seniūnija- Gargždų g. 25, Vėžaičiai, tel. 8 (46) 458235

Komentuoti

Ižeidžiantys komentarai arba turintys necenzūrinių žodžių bus pašalinti.


Saugos kodas
Atnaujinti